IRT 2019

 

Събитието цели да презентира постижения и новости, иновации и иновативни решения от и за индустрията. Трансфер на знание и опит между индустриите. Използването на нови идеи, концепти, методи, технологии и инструменти в индустриална среда. Статуса на индустрията неговите изисквания и нужди, успешни проекти проследени от изследователски организации, институти и университети, както и трансфер на приложимо знание обяснено и показано от учени и изследователи.

Начало:   09.04.2019

Край:
12.04.2019
Местоположение:
Портороз, Словения
Download:
Добави в календара
Повече информация: https://www.irt3000.com/en/

Контакти