Съoбщения за пресата

Специализиран форум в България представи тенденциите при стоманите за инструментално производство

22.6.2016 г.

Авангардни технологии и казуси от практиката на световни производители и потребители на инструментална екипировка бяха представени на Първата тематична конференция „BÖHLER-специални стомани за световните лидери в производството на инструментална екипировка“.


Специализираният форум бе организиран съвместно от BÖHLER Edelstahl GmbH (БЬОЛЕР Едельщал) - водещ производител на инструментални стомани и Стийлтек&Ko ЕООД - официален представител на концерна за България. Участниците в конференцията се запознаха с иновативни технологии, използвани в производството на инструментални и специални стомани за топла работа – пресформи за леене и коване; стомани за производство на пластмасови изделия – шприц форми, стомани за студена работа – щанци и щампи, както и най-новите тенденции в праховата металургия.


„Конвенционалните стомани не винаги могат да отговорят на повишените изисквания към инструменти, работещи с висококачествени пластмаси, при леене под високо налягане или щанцоване на материали с висока твърдост. Тъй като пазарът се нуждае от повишаване на производителността, удължени гаранции и съкратени срокове на доставка, е необходим нов поглед към налагащите се европейски и световни тенденции в инструменталното производство. Като лидер в своята област, БЬОЛЕР е партньорът, който с техническо съдействие и опит може да разреши всеки технологичен проблем, свързан с правилния подбор на инструментална стомана и да повиши производителността”, заяви по време на форума инж. Гюнтер Прунер, търговски представител на БЬОЛЕР Интернационал за Югоизточна Европа.


На събитието в Гранд Хотел София присъстваха представители на българския бизнес от индустриални сектори като автомобилостроене, машиностроене, производство на пластмасови и щанцови изделия, електроника, техника и апаратура. Атмосферата на професионализъм затвърди създадените партньорства и разкри потенциалните възможности за иновативни действия на българския пазар.


Идеята на инициаторите е форумът да се превърне в ежегоден повод за среща на специалисти от индустриалния бранш в страната.

Контакти