контакти

форма за запитвания

Централен офис

Стийлтек & Ко ЕООД

1124 София
ул. Светослав Тертер 12

Телефон за технически въпроси:

+359 882 107 045

Телефон офис:

+359 2 9430880
+359 2 9430990

Факс:

+359 2 8464965

e-mail:

office@steeltec-bg.com

Контакти