Самолето- и ракетостроене

По-високи, по-бързи, по-леки

Материалите играят решаваща роля в авиационната индустрия. Интелигентните материали правят въздушния транспорт не само по-безопасен, но също и значително по-икономичен. Максимална стабилност и висока корозионна устойчивост при възможно най-ниско тегло - ние доставяме на самолето- и ракетостроенето стоманите, от които имат нужда. Желаната сплав в желаните размери. Така всяка стъпка от производството е в нашите ръце. За качество на най-високо ниво.