Инженерни решения

в подходящото време

Модерните технологии изискват интелигентни, високотехнологични материали, повече от всяка друга индустрия. Изискваните свойства отразяват целия спектър от сфери на приложение. Медицинска техника, машинно инженерство или строителство - стоманите BÖHLER се използват винаги, когато се изисква най-висока технологична производителност. За нашите клиенти ние сме далеч повече от доставчик. Ние сме опитен партньор за развитие, който винаги има решителен импулс за иновации.