Студена обработка

Когато се изисква твърдост

Стоманите за студена работа Böhler намират приложение в случаите, когато повърхностната температура не надвишава 200 оС. Високата твърдост, добрата жилавост, запазване на размерите при термообработка и добрата обработваемост са най-важните свойства на този тип стомани. Свойства, които BÖHLER непрекъснато оптимизира и развива. Основна цел - доволни клиенти.