Студено формоване / Щамповане

[Студена обработка]
Симулациите и точните изчисления позволяват оптимизацията на производствените процеси при студено формоване. Радиусите на формоване, влияещите сили и поведението на потока биват представен възможно най-реално. За да могат тези изследвания да бъдат изпълнени, се нуждаете от един материал с "предварително програмирани", възпроизведими свойства, които да изпълняват зададените условия.

ИЗБОР НА ФОРМАТА НА ПРОДУКТА