Щанцоване и фино щанцоване

[Студена обработка]

Най-рентабилната производствена технология за прецизни детайли.

Често недооцененият фактор за успеха на един инструмент стои точно до дизайна на инструмента, а имено материалът. Това влияе критично на живота на инструмента, а по този начин и на производствените ви разходи.

BÖHLER има подходящ материал в програмата си за всяко изискване в процесита на рязане и щанцоване. Продуктовата гама варира от конвенционални материали до стомани създадени посредством прахова металургия.

Високата твърдост и якост на натиск заедно с най-оптималната жилавост, са белези, които отличават инструменталните стомани за студена работа BÖHLER и увеличават живота на инструмента многократно, специално при високопродуктивни инструменти за фино щанцоване.

BW051_High изпълнение Стомани за пробиване и нулиране

ИЗБОР НА ФОРМАТА НА ПРОДУКТА