Горещо щамповане

[Студена обработка]

ГОРЕЩО ЩАМПОВАНЕ - ИНДИРЕКТЕН ПРОЦЕС

Горещото щамповане е процес за производство на компоненти от листове с висока и свръхвисока якост (22MnB5 или други подобни). Високата якост се постига чрез мартензитна трансформация при полагане на детайла в студен инструмент. В момента има два процеса на пазара. При индиректно горещо щамповане листът е оформен като компонент в меко, студено състояние, впоследствие аустенизиран и положен между охладени инструменти.

ГОРЕЩО ЩАМПОВАНЕ - ДИРЕКТЕН ПРОЦЕС

При директно горещо щамповане оформянето и охлаждането на предварително аустенизирания лист се извършва в една работна стъпка. След охлаждане компонентите се нарязват и оформят до крайния си контур. Ако е необходимо, повърхността на компонента може също да бъде кондиционирана

BW065_Tool Стомани за горещо щамповане

ИЗБОР НА ФОРМАТА НА ПРОДУКТА