Нефт и газ

безопасността е сигурна

Процесите в нефтената, газовата и химическата промишленост представят огромни предизвикателства в областта на техническата безопасност на операторите. Това прави още по-важно използването на изключително висококачествени материали. Като световно признат партньор за избор на материали, ние разработваме изключително устойчиви на корозия стомани, от супердуплексни материали до никелови сплави. Нужната експертна оценка се предоставя от нашите специалисти в центъра за развойна дейност.