Производство на електроенергия

с цялата енергия към бъдещето

Увеличаването на енергийните нужди, като същевременното опазване на околната среда, е едно от предизвикателствата на нашето време. Турбините за производство на електроенергия са подложени на екстремни топлинни и механични натоварвания. Този тест за издръжливост не може да бъде по-строг. BÖHLER разработва жароустойчиви стомани и сплави даващи възможност за непрекъснато подобряване на ефективността на турбините. Не случайно най-известните производители на турбини в света са наши клиенти.