Топла обработка

Изискване за най-висока хомогенност

Леене под високо налягане, коване и екструдиране: когато нещата се нагорещяват, инструменталните стомани трябва да са жилави и особено пречистени. Специалните свойства на BÖHLER стомани за гореща работа са специфично разработени за високотемпературни приложения. Чистотата на стоманата е от решаващо значение за дългия живот на инструмента. Ето защо правим всичко възможно да минимизираме неметалните включвания.