Леене под високо налягане

[Топла обработка]

Леене под налягане

При леене под налягане течният метал се шприцва в матрица с точна форма, в която под налягане материалът се втвърдява. Обработените по този начин стопилки обхващат от материали с ниски точки на топене, като калаени, оловни и цинкови сплави, такива с точки на топене в средния диапазон, като алуминий и магнезий и техните сплави, до медни сплави с по-високи точки на топене.

В процеса на отливане чрез леене в студена камера, разтопеният метал, който ще се обработва, се изтегля на части от дозиращата пещ и се зарежда в камера за леене с помощта на загребвачно приспособление. След това разтопеният метал се шприцва в матрицата с помощта на хидравлично бутало. Поради факта, че камерата за леене не влиза в контакт със стопилката, при процеса на стопяване, тоест е студена спрямо стопилката, се използва терминът процес на студена камера. В процеса на леене в гореща камера леярската камера е в постоянен контакт със стопилката. Тази камера е при температура на отливане.

Тъй като алуминиевите сплави и медните сплави реагират със стоманата на камерата за отливане, дългият контакт на тази стопилка с компонентите на инструмента води до ерозия и корозия. Поради тази причина тези метали се обработват, като се използва процесът на студената камера. За да може да се гарантира равномерно отливане на детайла без преждевременно втвърдяване на тънки стени на отливката, стопилката се формова под налягане от 200 - 300 бара. Форми за тежащи до няколко килограма детайли от алуминий се запълват за няколко секунди.


В днешно време приблизително 80% от алуминиевите отливки се произвеждат, като се използва процедурата за леене в студена камера.

ИЗБОР НА ФОРМАТА НА ПРОДУКТА