Екструдиране / Пресоване

[Топла обработка]

Директно екструдиране

Директното екструдиране е най-често използваният процес. Тук заготовката за екструдиране се притиска към и през матрицата от поансона. Триенето, възникващо между цилиндъра и обшивката, ограничава дължината на контейнера. Тъй като материалът, който трябва да се екструдира, винаги се деформира в края на матрицата, се получава не само по-високо топлинно натоварване, но и по-голямо износване в тази зона, което води до много едностранно натоварване.

Тъй като това е най-старият процес на екструзия, някои контейнери без контролируеми отоплителни системи са все още в действие. Съвременните пресови екструзионни преси обикновено са оборудвани със зонова контролирана отоплителна система, а понякога и с охладителна система, въпреки сравнително късата дължина на контейнера.

Индиректно екструдиране

Процесът на непряка екструзия придоби значително значение през последните няколко години. Тъй като при този процес контейнерът заедно с материала се притискат към дюзата, триенето между контейнера и материала е пренебрежимо малко, което предпоставя по-малка сила на притискане и позволява монтирането на по-дълъг контейнер. По-продължителните времена на екструдиране, са предпоставка за по-големи термични натоварвания в компонентите на екструдера.

Тъй като екструдираният материал трябва да преминава през дюзата, диаметърът на този отвор ограничава размера на екструзията, която може да бъде произведена. За да могат да се произвежда продукти с по-големи размери, често дюзите се произвеждат с по-големи диаметри, което води до високо налягане на поансона и е необходимо избор на специфичен материал, издръжлив на това високо налягане. Повечето индиректни преси са оборудвани с контейнери с дължина над 1200 мм, което означава, че многозоновите отоплителни системи и охладителните системи са задъжлителни.

BW030_Special Стомани и инструменти за екструдиране на тръби и шпилка

ИЗБОР НА ФОРМАТА НА ПРОДУКТА