Горещо и полугорещо коване

[Топла обработка]

ПРОЦЕС КОВАНЕ

Коването е безстружкова технология на пластично изменяне на метали между два инструмента. Изборът на инструментална стомана се определя основно от съответния процес на коване.

Коване в матрица

Коването в матрица протича чрез удар от чук или под високо налягане в ковашка преса или ковашка машина. При коването с чук детайлът се намира за кратък период от време в контакт с матрицата. Поради това в матрицата няма температурни натоварвания. Въпреки това механичното напрежение е високо. Поради това е изключително важно стоманата да притежава високи нива на жилавост.

В сравнение с този метод при пресовото коване заготовката е в по-дълъг контакт с матрицата, поради което протича високо температурно натоварване в инструмента. При този процес се използват топлоустойчиви стомани на база хром-молибден, които са с по-високи температура на отвръщане, твърдост при висока температура, износоустойчивост при висока температура и жилавост.

Бързо коване

Напълноавтоматизирани многостъпкови преси са ковашки съоръжения, които могат самостоятелно многоетапно да изработват сложни форми от труднообработваеми материали. Такива съоръжения произвеждат най-често ротационно-симетрични детайли. Подгряването на заготовките, поддаването, изрязването и формоизменянето става автоматично.

Топло формоване

Терминът полу-горещо или топло формоване се отнася за процес на деформация, при който детайлът се подгрява до такава степен, че се получава постоянно втвърдяване при деформация. Тази дефиниция означава, че деформацията настъпва под температурата на рекристализация, в някои случаи терминът топло формоване се използва и за температури, които са над тази линия. На практика се разбира деформация на стоманата в температурния диапазон от 650 до приблизително 950 ° С. Тези температури са значително под конвенционалните ковашки температури от 1100 - 1250 ° C.

ИЗБОР НА ФОРМАТА НА ПРОДУКТА