Горещо щамповане

[Топла обработка]

ГОРЕЩО ЩАМПОВАНЕ - ИНДИРЕКТЕН ПРОЦЕС

Горещото щамповане е процес за производство на компоненти от листове с висока якост и свръх якост (22MnB5 или други подобни). Високата якост се постига чрез мартензитна трансформация в охладени инструменти при охлаждане. Два процеса затова са завладели пазара. При индиректно горещо щамповане листът е оформен като компонент в меко, студено състояние, впоследствие аустенизиран и охладен между охладени инструменти.

ГОРЕЩО ЩАМПОВАНЕ - ДИРЕКТЕН ПРОЦЕС

При директно горещо щамповане оформянето и охлаждането на предварително аустенизирания лист се извършва в една работна стъпка. След охлаждане компонентите се нарязват и оформят до крайния си контур. Ако е необходимо, повърхността на компонента може също да бъде кондиционирана.

BW065_Tool Стомани за топъл печат

ИЗБОР НА ФОРМАТА НА ПРОДУКТА