Студено формоване / Сечене на монети

[Топла обработка]
Симулациите позволяват оптимизирането на производствените процеси при студено формоване. Радиусите на формоване, налягането, въздействащо върху инструмента, и поведението на потока, могат да бъдат изчислени. За да могат тези симулации да се превърнат в реалност, се нуждаете от инструментален материал "предварително програмиран" с възпроизводими свойства, които отговарят на определените изисквания.

ИЗБОР НА ФОРМАТА НА ПРОДУКТА