Режещи инструменти

запази остротата

За режещи инструменти, като свредла, фрези или протяжки за студеноформовъчни инструменти, бързорезните стомани са основният избор - пример са нашите ултра-чисти стомани създадени посредством прахова металургия, известни като MICROCLEAN. Те притежават необходимите качества, като висока износоустойчивост, червена твърдост и жилавост, които не позволяват отчупване от режещите ръбове. За нашите клиенти това означава гарантирано дълъг експлоатационен живот, по-ниски ремонтни разходи и въпроизводимост на производствените процеси.