Специални инструменти за рязане

[Режещи инструменти]
Към това има и още различни специални приложения, които не принадлежат към нито един от останалите сегменти. Тези приложения са обобщени в тази група, като например ротационни елементи.

ИЗБОР НА ФОРМАТА НА ПРОДУКТА