Протяжки и райбери

[Режещи инструменти]
Процесът на изтегляне чрез протяжка е изключително точен. Ефективността, демонстрирана при големи серии на производство е несравнима с който и да е друг процес. Протяжките са особено подходящи за автомобилната индустрия, където е необходима висока производителност и точност.

ИЗБОР НА ФОРМАТА НА ПРОДУКТА