Фрезоването е машинна операция с прекъснато рязане. Режещият инструмент се движи кръгообразно, като отделя стружка с променлива дебелина. При всяко завъртане, зъбът влиза и излиза от детайла, комбинирано с променливата дебелина на стружката, което води до непрекъснато изменение на силите на рязане и предизвиква удари.

ИЗБОР НА ФОРМАТА НА ПРОДУКТА