Подобрени корозионноустойчиви стомани

Обработката на пластмаси, които съдържат химични агресивни или абразивни добавки, изисква закаляеми корозионноустойчиви стомани. Това намалява необходимата поддръжка на матрицата, в сравнение с по-малко корозионноустойчивите стомани.
Подобрени стомани: Стомани, които се доставят и използват в закалено състояние. Твърдостта от около 30 HRc (подобно на некорозионноустойчивите подобрени стомани) е оптимален компромис между добрата обработваемост и износоустойчивостта / якостта на натиск. В специални случаи може да се използва по-висока работна твърдост.

Прахова металургия

 

Специални материали вакуумно топени и претопени

 

Електрошлаково претопени стомани за обработка на пластмаси

 

Специално преработени материали


 

ИЗБОР НА ФОРМАТА НА ПРОДУКТА