Закаляеми корозионноустойчиви стомани

Преработката на пластмаси, които съдържат химични агресивни или абразивни добавки, изисква закаляеми корозионноустойчиви стомани. Това намалява необходимата поддръжка на матрицата, в сравнение с по-малко корозионноустойчивите стомани.
Закаляеми стомани: Стомани, които се доставят в отгрято състояние и след механична обработка се закаляват на твърдост до над 50 HRc.

Прахова металургия

 

Вакуумно топени и претопени материали .

 

Електрошлаково претопени материали за обработка на пластмаси

 

Специално преработени материали


 

ИЗБОР НА ФОРМАТА НА ПРОДУКТА