Блокове за ерозийна обработка

Блокове за ерозийна обработка от инструментална стомана Böhler K110

с вертикално ориентиране на нишките в посока дебелина

В отгрято състояние до макс. 255 НВ.

В закалено състояние до 61 +/-1 HRC, трикратно отвърнат